Actualiteiten BTW en overdrachtsbelasting

Datum en tijdstip:
2021-11-23T14:00:00
Locatie:
Online via video platform Zoom
Adres:


Organisator: NRS

Spreker

prof. dr. René van der Paardt (AKD)

Korte inhoud

Deelnemers worden meegenomen in de actualiteit van BTW en overdrachtsbelasting. Er zal daarbij onder andere nader ingaan worden op:

  • Wetswijzigingen 2021 en jurisprudentie ten aanzien van tarieven bij overdracht woningen en niet-woningen
  • Transformatie van bestaande gebouwen: nieuwbouw (BTW) of overdracht(sbelasting)
  • Gescheiden koop- en aannemingsovereenkomsten: BTW of overdrachtsbelasting
  • BTW en overdrachtsbelastingaspecten bij verkoop van nieuwbouwprojecten via overdracht van aandelen in een vennootschap
  • BTW en overdrachtsbelastingaspecten bij zonnepanelen en zonneparken


Daarnaast is er ruimte om in te gaan op andere actualiteiten en vragen. Tevens is het mogelijk om vragen vooraf voor te leggen via cursussen@nrs-notaris.nl.

Deelname

Bent u lid van de NRS dan is deelname aan deze bijeenkomst kosteloos. Overige KNB-leden kunnen ook deelnemen aan de bijeenkomst. Deelnamekosten bedragen dan € 195,- exclusief btw.

Opleidingspunten

Aan deze bijeenkomst zijn 3 KNB/NRS opleidingspunten toegekend.

Verhindering

Indien u verhinderd bent voor deze NRS-bijeenkomst, verzoeken wij u vriendelijk dit tijdig aan ons door te geven. U kunt zich afmelden via cursussen@nrs-notaris.nl. Het is toegestaan een plaatsvervanger gebruik te laten maken van de reservering, mits deze lid is van de NRS/KNB.  Dit dient voor aanvang van de bijeenkomst te worden doorgegeven aan de organisatie via cursussen@nrs-notaris.nl. Wanneer u binnen een week voor aanvang van de bijeenkomst annuleert blijft u bij betaalde bijeenkomsten het volledige cursusbedrag verschuldigd.

Organisatie

NRS
Spui 184
2511 BW  Den Haag
t: 070 3307121
e: cursussen@nrs-notaris.nl