home

Welkom bij de NRS

De registergoed specialisten binnen het notariaat hebben zich verenigd in de Vereniging Notariële Registergoed Specialisten (NRS). Op deze website vindt u meer informatie over wie we zijn en wat we doen.

Overzicht leden van de NRS

 

Laatste nieuws

NRS-najaarscongres ‘Aanpassing Boek 5: noodzaak en draagvlak’08-08-16
Op 5 oktober aanstaande vindt het NRS-najaarscongres plaats. Dit congres is een vervolg op het congres over ‘Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek van de toekomst’ van 8 maart jl. dat de KNB in samenwerki...
Najaarscongres 13 september verplaatst naar 5 oktober 201608-06-16
De NRS stelt de deelnemers aan dit symposium in staat om zich grondig te verdiepen in de implicaties van het nieuwe boek 5. Op het programma staan vijf tweegesprekken waarbij steeds één van de pré-adv...
Subsidie voor Land Portal11-12-14
De Britse regering (UK Department for International Development) heeft een subsidie van bijna 2 miljoen dollar toegekend aan de Land Portal, een open data platform dat allerlei informatie en data rond...
ALV heeft ingestemd met concept Reglement Kwaliteitseisen voor de NRS-leden25-11-14
Op 25 november is de algemene ledenvergadering van NRS akkoord gegaan met het concept voor het Reglement Kwaliteitseisen, opgesteld door het NRS-bestuur in samenwerking met de Wetenschappelijke Advies...
Wetsvoorstel 33484 inzake executieveilingen goedgekeurd22-10-14
De Eerste Kamer heeft recentelijk ingestemd met het  wetsvoorstel 33484 tot verbetering van de executieveilingen van onroerende zaken. Hierdoor zullen de procedures rond veilingen beter gewaarborgd wo...
Vind een NRS-notaris bij u in de buurt>>

Volg de NRS